Hur Man åtgärdar Norton Antivirus Windows XP SP1-fel

I vissa fall kan ditt system arrangera en norton Antivirus Windows XP Service Pack 1 (SP1) slogan. Det kan finnas många anledningar till att detta fel inträffar.

Skaffa den bästa programvaran för PC-reparation för Windows. Löser garanterat alla dina datorproblem.

Gratis anti-malware AVG. Ladda ner nu. AVG är definitivt ett känt namn när det kommer till antivirusprogram.Komodo antivirus. Ladda ner nu.Avast gratis antivirus. Ladda ner nu.Cloud antivirus Panda Security. Ladda ner nu.Bitdefender gratis antivirus. Ladda ner nu.

Pixman-1-paketet har inte upptäckts när man letade efter pkg-config-sökvägen.Kunder kanske borde lägga till en katalog över hela pixman-1.pc.i variabeln PKG_CONFIG_PATHMiljöpaketet "pixman-1" hittades inte ensgyp: anropa 'pkg-config pixman-1 --libs' fördelar exit status 1 inuti binding.gyp. När du försöker tvinga filen binding.gyp
sudo välj apt-get build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
../src/CanvasRenderingContext2d.cc: som statisk medlem Nan::NAN_SETTER_RETURN_TYPE 'static Context2d::SetCurrentTransform(v8::Local, v8::Local , Nan::NAN_SETTER_ARGS_TYPE)':../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1722:49: Fel: 'class v8::Object' har mindre än en uppdragsmedlem som kallas 'instanceof'. if (!Nan::To(value).ToLocalChecked()->InstanceOf(ctx, _DOMMatrix.Get(Isolate::GetCurrent())).ToChecked())                         ^~~~~~~~~~
 • Snälla hjälp till att svara på frågan. Ange detaljer, dela din forskning!

 • Be om hjälp, en varning, ett svar eller alla andra svar.
 • skapa en åsikt baserad på anspråk; på baksidan, säkerhetskopiera en persons länkar Av oss eller nära erfarenhet.
 • Åtgärda din dator nu med Reimage

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? Reimage är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ned Reimage
 • Steg 2: Kör programmet
 • Steg 3: Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator

 • Källa: internet

  När du använder QEMU med den informativa Ubuntu 14.04-källan, begär en mycket bugg/gör installationssteget:


  norton antivirus windows exp service pack 1

  ./customizeFEL: Pixman >= 0.21.8 finns inte. Ditt val:(1) Rekommenderas: Installera Pixman Developer Pack (allaDistributionen måste ha paket eftersom Xorg också kräver Pixman).(2) Skaffa Pixman-undermodulen med:uppdaterad undermodul git –init pixman

  norton datavirus windows xp service pack 1

  Så den här har apt-cache, vi kollade i Pixman efter ett paket som just den här gillar.

  apt-cache look pixmanlibpixman-1-0 - pixelmanipulationsbibliotek för X och Kairolibpixman-1-0-dbg - katalog för pixelmanipulation för X och Kairo (felsökningssymboler)libpixman-1-dev och pixelbibliotek för X och därför Kairo (utvecklingsfiler)

  apt-get install libpixman-1-dev…………………(Läser från databasen... 4754 för närvarande installerade filer och kataloger.)Förbereder så att du packar upp.../libpixman-1-dev_0.30.2-2ubuntu1.1_amd64.deb...Packa upp libpixman-1-dev (0.30.2-2ubuntu1.1)...Konfigurerar libpixman-1-dev (0.30.2-2ubuntu1.1)...

  Denna text är hämtad från ungdomsminnesbloggen, spara den här länken http://mltyrone.blog.51cto.com/6204409/1833903

  Ubuntu QEMU-insamlingsfel: “Fel: pixman >= 0.21.8 existerar inte längre.

  Ha

  Jag installerade cairo och pixman, dessutom kan cairo inte hitta pixman.

  Hur i många fall kan jag skydda mitt Windows XP?

  Använd och använd aldrig Internet Explorer.Om du måste vända dig till IE, minska riskerna.Virtualisera Windows XP.Använd Microsoft Enhanced Mitigation Experience Toolkit.Används ej Använd administratörskonton.Inaktivera Autoplay-funktionen.Aktivera dataexekveringsskydd.

  Pixman-1-paketet avslöjades inte när man letade efter pkg-config-sökvägen.Du kan kanske behöva lägga till en katalog skapad från `pixman-1.pc'i miljövariabeln PKG_CONFIG_PATHRitningen "Pixman-1" hittades aldriggyp: anrop till 'pkg-config pixman-1 arrived --libs' Avsluta status 1. När binding.gyp körs

  Hur avinstallerar jag Norton Antivirus på Windows XP?

  Ladda ner Nortons verktyg för avinstallation och ominstallation.För att öppna Download Windshield i en webbläsare, tryck på Ctrl+J.Dubbelklicka på NRnR-ikonen.Läs auktoriseringsavtalet och klicka på Acceptera.Klicka på många fler alternativ.Klicka endast på Ta bort.Klicka på Ta bort.

  prefix=/usrexec_prefix=$prefixlibdir=$exec_prefix/libincludeir=$prefix/includeNamn: KairoBeskrivning: andra grafikbibliotek för flera plattformar.Version: 1.12.14Requires.private: gobject-2.0 glib-2.0 pixman-1 >= 0.30.0 fontconfig >= 2.2.95 freetype2 >= 9.7.3 xrender libpng >= 0,6 x11xextBibliotek: -L$libdir -lcairoPrivate.libraries: -lz -lzCF-flaggor: -I$inclusir/kairo

  Varför kanske inte min dator ansluter till Norton-servern?

  Meddelande: “Vi kan för närvarande inte ansluta till hela Nortons fjärrdator. För att kontrollera om problemet du kan uppleva är relaterat till ett välkänt systemproblem eller krasch, klicka vanligtvis på Norton Services Status-sidan. Det här felet kan uppstår om ett nytt huvudproblem uppstår när du aktiverar din Norton. För att lösa problemet, kör LiveUpdate.

  PKG_CONFIG_PATH=/opt/X11/lib/pkgconfig[[email protected]~]# Kör npm canvasnpm http Hämta https://registry.npmjs.org/canvasnpm http 304 https://registry.npmjs.org/canvas> [email protected] installera Node-gyp /lib/node_modules/canvas> återställaPixman-1-paketet hittades möjligen inte i pkg-config utforska sökvägen.Du kanske borde namnge katalogen med `pixman-1.pc'till alla våra PKG_CONFIG_PATH miljövariablerPaketet "pixman-1" istället för att hittasgyp: anropar pkg-config pixman-1 exchanged --libs exit status 1. Om det görs ett försök kommer det att ladda binding.gypERR!gyp arrangemang fel ERR!Gyp stack error: 'gyp' misslyckades för utgångskoden: 1ERR!Gyp-stack i ChildProcess.onCpExit (/root/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:415:16)galen gipsstapel! på ChildProcess.EventEmitter.emit(events.js:98:17)höft FEL! Stapla i Process.ChildProcess._handle.onexit(child_process.js:786:12)höft FEL! Linux-enhet 2.6.32-042stab065.3höft FEL! säljs för "node" "/root/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"höft FEL! cwd /lib/node_modules/canvashöft FEL! Nod V0 - v.10.3höft FEL! node-gyp -volt v0.9.ERR! femzigenare är inte okejnpm FEL! ställ in [email protected]: `node-gyp rebuild`npm FEL! `sh "-c" "rebuild node-gyp" misslyckades när du arbetade 1npm FEL!npm FEL! Hela skapandeskriptet för [email protected] misslyckades. HA FEL!npm Detta är med största sannolikhet ett hinder med canvaspaketet ERR!npm är utan tvekan inte npm i sig.npm FEL! Berätta vanligtvis för redaktören att detta inte fungerar i ditt företagssystem:npm FEL! reparation av lårnodnpm FEL! Du kan få en information om:npm oshIBKA! npm canvas person lsnpm FEL! En ytterligare källa är troligen inspelad ovan.npm FEL! Linux-lösning 2.6.32-042stab065.ERR! 3npm säger till "nod" "/root/local/bin/npm" "installera" "canvas"npm FEL! cwd/biblioteknpm FEL! nod -w v0.10.3npm FEL! npm -v 1.2.18npm FEL! ELIFECYCLE stilnmNpm ah! FEL! Mer innehåll om hamnen finns i:npm FEL! /lib/npm-debug.lognpm FEL! håller inte med 0 kod

  Få din dator att fungera som ny på några minuter. Klicka här för att ladda ner.

  How To Fix Norton Antivirus Windows XP SP1 Error
  Comment Aider à Corriger L'erreur Norton Antivirus Windows XP SP1
  Como Corrigir O Erro Do Norton Antivirus Windows XP SP1
  Cómo Solucionará El Error Norton Antivirus Windows XP SP1
  De Norton Antivirus Windows XP SP1-fout Herstellen
  Norton Antivirus Windows XP SP1 오류를 수정하는 방법
  So Beheben Sie Den Norton Antivirus Windows XP SP1-Fehler
  Come Risolvere L'errore Norton Antivirus Windows XP SP1
  Jak Naprawić Błąd Programu Norton Antivirus Windows XP SP1
  Как исправить ошибку Norton Antivirus Windows XP SP1

  Previous post Gemakkelijkste Manier Om Op Te Lossen Of Een Interne Fout 600 Die Verschijnt In Blunderstack
  Next post A Maneira Mais Fácil De Agir Para Corrigir O Erro Interno Ora-600 Que Aparece Em Toda A Pilha De Erros