Bästa Sättet Att Ladda återställning Av SQL Server-kontrollsumma

Skaffa den bästa programvaran för PC-reparation för Windows. Löser garanterat alla dina datorproblem.

I den här guiden kommer vi att upptäcka några möjliga orsaker som kan orsaka återställning av sql Server checksum men sedan kommer jag att tillhandahålla många potentiella fixmetoder som du möjligen kan försöka lösa detta problem.kontrollsummaregionen för säkerhetskopieringsprocessen när säger åt SQL Server att kontrollera varje betrodd sida mot den kompletterande kontrollsumman för att säkerställa att inga gånger korruption har inträffat under den viktigaste läs-/skrivoperationen. Om din kontrollsumma påträffas kommer skrivningen att misslyckas.

Datum

Vad används kontrollsummans beslut till?

En kontrollsumma är ett korrekt litet datablock som härrör från ett block med digitala data som placerats för att upptäcka fel som automatiskt kan införas under TV-sändning eller bruksområde. Således implementeras kontrollsummor i allmänhet ofta för datavalidering, men används inte längre för datavalideringsäkthet.

Det här visar hur du aktiverar eller inaktiverar kompletterande kontrollsummor när du säkerhetskopierar eller hittar en databas i Server SQL med hjälp av Server Management sql Studio eller Transact-SQL.

 • Innan vi börjar:

  Säkerhet

 • Åtgärda din dator nu med Reimage

  Är du trött på att din dator går långsamt? Irriterad av frustrerande felmeddelanden? Reimage är lösningen för dig! Vårt rekommenderade verktyg kommer snabbt att diagnostisera och reparera Windows-problem samtidigt som systemets prestanda ökar dramatiskt. Så vänta inte längre, ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ned Reimage
 • Steg 2: Kör programmet
 • Steg 3: Klicka på "Skanna nu" för att hitta och ta bort eventuella virus på din dator

 • För att aktivera eller avaktivera kontrollsummor för säkerhetskopiering, använd:

  SQL Server Management Studio

  Transact-SQL

  Innan vi börjar

  Säkerhet

  Behörigheter

  BACKUP
  DATABAS-säkerhetskopiering och även BACKUP LOG-behörigheter upphör att gälla och medlemmar av sysadmin-servern placerar och fixar databasroller db_owner så även db_backupoperator.

  Juridisk och proprietär lösning för problem. Den fysiska arbetsfilen för säkerhetskopieringsenheten kan eventuellt störa kopieringsoperationen. SQL Server måste verkligen vara permanent placerad så att du kan läsa och skriva till ittrinity; Kontot under vilket, skulle jag säga, SQL Server-tjänsten körs, måste ha säg-behörigheter. Men sp_addumpdevice, som kan lägga till en säkerhetskopieringsenhet för att ställa in ovillkorliga tabeller, söker efter filåtkomst. Dessa fysiska lagringsbarriärer för säkerhetskopieringsenheten kanske inte visas förrän nätresursen är tillgänglig när du testar självkokning eller återställning.

  ÅTERSTÄLL
  Om hela databasen som faktiskt återställs inte existerar måste vissa surfare ha möjligheten CREATE DATABASE för att utföra återställningen. Om det finns någon databas, ÅTERSTÄLL ingången till standard läs-skriv för vissa medlemmar av specifika sysadmin och dbcreator fasta serverroller som finns förutom ägaren (dbo) normalt (för databaser, FROM DATABASE_SNAPSHOT-förmågan, vissa databaser finns fortfarande).< /p>

  Behörigheter är betydande genom återställning till roller där informationskontot för en speciell server alltid är lättillgängligt. Eftersom ett konto med en fast webbplatsroll dock endast kan kontrolleras, om denna databas är tillgänglig och balanserad, inte alltid under RESTORE, har medlemmar med denna fasta roll db_owner-skydd enligt lagen istället för RESTORE-privilegier.

  SQL med Management Server Studio

  Hur kunde jag verifiera en samtidig SQL Server-fil?

  För att kontrollera ögonblicksbildsdatabasen före återställningsoperationen kan du aktivera DBCC checkdb. För ÅTERSTÄLL VERI visualisera backupsFYONLY bekräftar bildens rykte tillbaka de städer som anges av intensifiera i filkopian. Snapshot-kopior är en ny serverfunktion till SQL 2016 (13.

  Att inkludera eller ta kontrollsummor under en lagring

  1. Följ den här typen av enkla tips för att säkerhetskopiera din huvuddatabas.

  2. I avsnittet “Tillförlitlighet” på den “Alternativ”-sidan klickar du på “Utför kontrollsumma inför skrivning direkt till media”.

  Med Transaction-sql aktiverat

  aktivera eller ta bort någon kontrollsumma av säkerhetskopian så att du ser hur säkerhetskopieringen fungerar

  1. Anslut en kopia av så den till databasmotorn.

  2. I vanligen standardpanelen klickar du på Ny fråga.

  3. För att underlätta kloning av checksumma i den första kommentaren, känner backup igen KONTROLLSUMMA med behandling. exclude För att ha backup-kontrollsummor, ange alternativet MED NO_CHECKSUM. Detta är bokstavligen standardprestandan, exklusive komprimerade säkerhetskopior. Följande exempel visar att eventuella kontrollsummor utförs.

  CUTRIP-databas KOPI av hela AdventureWorks2012-databasen data PÅ DISK är lika med 'Z:SQLServerBackupsAdvWorksData.bak'  MED CHECKLISTA omfattar SUMMA;PROMENAD

  Till eller inaktivera kontrollsumman – verifiera återställningsåtgärden

  1. Direkt anslutning till framgångsrik sökmotordatabas.

  2. sql server resolve with checksum

   I standardmeddelandet, i princip New Request.

  3. För att möjliggöra kopiering kopplad till kontrollsummor i RESTORE-satsen, ange generellt CHECKSUM med alternativ. default Detta måste vara beteendet för en komprimerad säkerhetskopia. För att inaktivera backupkontrollsummor, ange för närvarande alternativet varje WITH NO_CHECKSUM. Detta är helt enkelt standardbeteendet, förutom för komprimerade filer, som du helt enkelt sparar. Följande exempel visar hur många brännkontroller som utförs.

  ÅTERSTÄLLNING AV ADVENTUREWORKS2012 BASE Data från disk matchar 'Z:SQLServerBackupsAdvWorksData.bak'  MED KONTROLLSUMMA;PROMENAD

  Se ENDAST även

  ÅTERSTÄLL FILLISTA (Transact-SQL)
  ENDAST ÅTERSTÄLL HUVUD (Transact-SQL)
  ÅTERSTÄLL ENDAST ETIKET (Transact-SQL)
  KONTROLLERA ENDAST ÅTERSTÄLLNING (Transact-SQL)
  BACKUP (Transact-SQL)
  Säkerhetskopieringsuppsättning (Transact-SQL)
  Fel vid stöd för RESTORE-argument (transact-sql)
  möjligt under säkerhetskopiering och service (SQL-server)
  Ange om säkerhetskopieringen eller kanske till och med återställningen kommer att fortsätta eller platsen efter ett fel inträffar (SQL-server)

 • 2 modeller att läsa
 • Om du uttryckligen föreslår en KONTROLLSUMMA att återställa, innehåller operationer utöver säkerhetskopian kontrollsummor, kontrollsummor för fordonskrascher och sidkontrollsummor kontrolleras oberoende av varandra, eftersom de är på ett fullständigt fel per påstående. Men om kontrollsummor för säkerhetskopiering med största säkerhet inte kommer att definieras för säkerhetskopieringsversionen, räcker det med en återställningsåtgärd på ett meddelande som säger att ett stort antal kontrollsummor saknas.found,

  Jag saknar något i våra nya sparningar.Regelbunden användning av databasen jag underhållit, vet inte vad jag behöver föreslåtillsammans. Jag vet hur man undersöker dinSäkerhetskopiera filen och kombinera den i våra standardrenoveringssystem.Det kommer att regelbundet inte kontrollera säkerhetskopior, uppdatera dem ENDAST KONTROLLERA. Men jag glömde helt bort att han ocksåKontrollsumman anses vara specificerad vid uppbyggnaden av dokumentposten.Usch!! Jag vet inte hur det gick tillMen nu håller jag helt med om de det är värt att ansöka omBättre sent än aldrig!

  **Nu….DBA101!!!!** Om du inte redan har gjort det,De utför troligen regelbundna säkerhetskopieringar av databaser. Jag gör utan tvekan all säkerhetskopiering av hela databasentransaktionell närvarande i en dag av differentiell säkerhetskopiering och / eller ved-backuper. Jag ser definitivt skillnaden i tlog i allmänhetoch nedladdningar i enlighet med våra kunders uttryckliga omständigheter för driftstoppoch ögonblick förlorad data.

  Låt oss ta ett steg tillbaka igen och se till att vi alla kan se varföroch förstå alternativen för att återställa en bra säkerhetskopia. https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/backup-transact-sql?view=sql-server-2017

  När du säkerhetskopierar via ett gränssnitt återgår garantisäkerhetskopieringen och efter det kontrollsummainställningarna till pålitlighetsinställningarna: Alt=””

  ** Obs. Jag använder de flesta utgåvor. SSMS-version. I äldre versioner saknas sannolikt detta alternativ. I det här fallet måste kontrollsumman för närvarande infogas med TSQL.

  Vad är Utför kontrollsumma innan du postar till media?

  Den letar efter den översta specifika typen av fel, utan tvekan om att alla potentiella fel i databaserna: den utför beräkningar på lokaliseringskodnivå (sidnivå) för att säkerställa att det som just släpptes var korrekt innan det fortsätter att skrivas .

  CHECKSUM anger att den sekundära operationen betalar varje sida på uppdrag av den du helt enkelt har brutit, inkluderat eller tillgänglig kontrollsummaartikel och genererar en kontrollsumma för någon sorts hel säkerhetskopia set.

  sql-enhetsåterställning med kontrollsumma

  Få din dator att fungera som ny på några minuter. Klicka här för att ladda ner.

  Best Way To Recover SQL Server Checksum Recovery
  Beste Procedure Voor Herstel Van SQL Server-controlesomherstel
  Лучший способ восстановления контрольной суммы SQL Server
  Der Beste Weg, Um Sicherzustellen, Dass Sie Die SQL Server-Prüfsummenwiederherstellung Wiederherstellen
  Procedura Migliore Per Recuperare Il Ripristino Del Checksum Di SQL Server
  Melhor Maneira De Recuperar A Recuperação De Soma De Verificação Do SQL Server
  Meilleur Itinéraire Pour Récupérer La Récupération De La Somme De Contrôle SQL Server
  La Mejor Forma De Recuperar La Suma De Comprobación De SQL Server
  Najlepszy Sposób Na Odzyskanie Sum Kontrolnych SQL Server
  SQL Server 체크섬 복구를 복구하는 가장 좋은 방법

  Previous post Решения по снижению затрат на уборку сада
  Next post ¿Tiene Problemas Con Un Error De Eliminación De Cartucho HP?